Cookies & Privacy Policy

Cookiebeleid en Privacyverklaring

Per  mei 2018 is het vanuit de Europese Privacywet noodzakelijk om een privacyverklaring weer te geven op mijn website. Nieksservies respecteert jouw persoonsgegevens en recht op privacy. Hieronder lees je precies hoe!

Persoonsgegevens
Nieksservoes verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Dit gebeurd doordat ik jullie de mogelijkheid wil bieden om een reactie achter te laten onder de blogs en je aan te melden voor een nieuwsbrief. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:
– Voor- en achternaam
– E-mailadres

Met welk doel ik persoonsgegevens verwerk
Nieksservies analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren. Daarnaast biedt ik de mogelijkheid om reacties achter te laten op mijn blogs, hiervoor vraag ik jouw gegevens om misbruik (bijv. spam) te voorkomen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Nieksservies bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Reacties op blogposts: Zolang het blogartikel online staat. Tenzij jij als schrijver van de reactie zelf besluit deze te verwijderen. Ik zal dan dit verzoek uiteraard inwilligen.

Cookies
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de
browser van je computer, tablet of smartphone. Nieksservies gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt
en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen
optimaliseren. Bij jouw eerste
bezoek aan onze website heb ik je al geïnformeerd over deze cookies en heb ik je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor
cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je
browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking
in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Nieksservies en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je
bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou heb in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te
sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op
de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar nieksservies@hotmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik je een
kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort),
paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek.

Beveiliging persoonsgegevens
Nieksservies neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met
nieksservies@hotmail.com